الهی رسوات بکنه

                           اون خدای مهربونم

میخوام تا دنیا بدونه

                           بی تو ، هنوزم همونم

یه عاشق بهاریم

                           همیشه تازگی دارم

هنوز پر از شرارت و

                              سپیدی روزگارم

اما تو میخوام نباشی

                            دور و ور نگاه من

بدون که راه تو باید

                           جدا بشه از راه من

/ 0 نظر / 16 بازدید